Menu

Dajemy Teamio PRO bezpłatnie przez 12 miesięcy

Otrzymujesz efektywny ATS do zarządzania rekrutacją, dzięki któremu zaoszczędzisz czas i pieniądze.

  • Przystępne Formularze, które przyśpieszą preselekcję.
  • Wideo rozmowy bezpośrednio z naszego systemu.
  • Własna Sekcja kariery, którą stworzysz za darmo!
  • Możliwość dodania współpracowników do procesu.
  • Statystki sprawdzające Twoją efektywność.

Chcę to


Cała rekrutacja w jednym miejscu

Łatwa współpraca z kolegami

Przejrzysta baza danych kandydatów

Monitorujemy RODO i bezpieczeństwo danych

Sprawdzisz efektywność Twoich rekrutacji


Wypróbuj już teraz przez 12 miesięcy za darmo

Nieograniczony dostęp do funkcji Teamio PRO

Szkolenie wstępne z poradami

Masz pytania? Dzięki opcji Live-Chat jesteśmy cały czas do Twojej dyspozycji

Po 60 dniach wrócisz do darmowej wersji Teamio Posting

Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane w celu skontaktowania się z Tobą i umówienia na niezobowiązujące spotkanie dotyczące produktu Teamio, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (UE) 2016/679. Administratorem danych jest spółka LMC s.r.o., IČO (REGON): 264 41 381. Pokaż więcej

Przesyłając polecenie, udostępniasz administratorowi swoje imię i nazwisko, adres e-mail, telefon i pozostałe dane w celu rozwiązania Twojego problemu lub udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: (i) dostępu do swoich danych osobowych, (ii) do korekty lub uzupełnienia niedokładnych lub nieprawdziwych danych osobowych, (iii) do usunięcia danych osobowych, które nie są już niezbędne w celach, w których zostały zgromadzone lub przetworzone, albo jeżeli okaże się, że zostały przetworzone bezprawnie, (iv) do ograniczenia stopnia przetwarzania danych osobowych w szczególnych przypadkach, (v) do przeniesienia danych, (vi) do wniesienia sprzeciwu, po którym przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie zakończone, jeżeli nie zostaną wykazane istotne uzasadnione powody ich dalszego przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami, zwłaszcza jeśli takim uzasadnionym powodem jest dochodzenie roszczeń prawnych, oraz (vii) do zwrócenia się do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych Republiki Czeskiej. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę LMC s.r.o., IČO (REGON): 264 41 381, z siedzibą Praha 7, Jankovcova 1569/2c, kod pocztowy 170 00 udzieli Ci pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych Jan Svoboda, e‑mail: dpo@lmc.eu. Są one również dostępne pod adresem https://www.lmc.eu/pl/polityka-prywatnosci/


Przygotowaliśmy dla Ciebie wskazówki do każdego etapu rekrutacji.

Idź do Poradnika