Menu

Pozor: Připravte se na změnu v Exportu došlých reakcí

Pokud používáte službu Export došlých reakcí, tady najdete pokyny pro vašeho správce IT/ATS systému.

Export měníme kvůli nařízení GDPR.

Podle nových pravidel GDPR (General Data Protection Regulation) od 25. 5. 2018 jako personalisté musíte vždy vědět, zda a jak dlouho máte svolení uchazeče používat a uchovávat jeho osobní údaje.

Proto pokud používáte službu Export došlých reakcí z Teamia, je nutné, abyste se co nejdříve připravili na několik změn v parametrech exportu.

Poté si můžete být jisti, že informace o souhlasu ve vašem systému budou v souladu s GDPR.

 

Současný export

 • režim 101 – uchazeč odpověděl na pozici, kde na odpovědním formuláři je vyžadován povinný checkbox pro získání Souhlasu s uchováním osobních údajů dle §101 zák. 2000
 • ten je v exportu řešen pomocí dvou parametrů – text souhlasu a datum platnosti souhlasu
  <parameter name=”date101Expiration”>2021-01-03</parameter>
  <parameter name=”accepted101Text”>text</parameter>

 

Nový export

Dle nového nařízení GDPR musí být souhlas s uchováním osobních údajů vždy dobrovolný. Takže již brzy u všech pozic začneme přijímat odpovědní formuláře i bez zaškrtnutého souhlasu.

 

Délka souhlasu

Data bez souhlasu se pak uchovávají pouze pro účely daného výběrového řízení,
6 měsíců po reakci uchazeče. U odpovědí, kde uživatel udělil dobrovolný souhlas, budeme dál uchovávat datum, do kdy souhlas platí.

Připravit se na změny v exportu je nutné co nejdříve, nejpozději však do 25. 5. 2018.

Přibude element, který řeší GDPR

 • <GDPR prossessedOutsideEU=”true”>
  <consentValidTo>2021-01-03</consentValidTo> <!– typ datum –>
  <consentText>text…</consentText>
  <noticeText>text pouceni</noticeText>
  </GDPR>

Význam hodnot

 • Prossessed OutsideEU – může nabývat hodnoty true / false podle toho, jestli je reakce zpracovávána mimo EU.
 • consentValidTo – datum platnosti souhlasu
 • consentText – text souhlasu
 • noticeText – text poučení

Od 25. 5. 2018 elementy dle režimu 101 v exportu budou jen v případě, že byly získány přes 25. 5. 2018. Všechny nové reakce získané od 25. 5. 2018 budou obsahovat GDPR element bez 101 elementů.

 • <parameter name=”date101Expiration”>2021-01-03</parameter>
  <parameter name=”accepted101Text”>nějaký text</parameter>

 

Ostatní parametry v exportu zůstávají beze změny.

 

Celou technickou specifikaci pro vaše IT včetně ukázkového xml naleznete na odkazu níže.

 Připravili jsme pro vás nápovědu s tipy a návody pro každou fázi náboru.

Přejít do nápovědy