Menu

Chráníme osobní údaje… vlastním tělem

Při využívání náborové aplikace nám vy i uchazeči svěřujete osobní údaje. V Teamiu jejich zabezpečení věnujeme mimořádnou pozornost. Spravujeme je dle současné právní úpravy ochrany osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a intenzivně pracujeme na tom, aby vše bylo připraveno na účinnost nařízení EU, známé jako GDPR.

Od května 2018 bude Teamio fungovat v souladu s pravidly GDPR.

 

Bezpečnost dat v Teamiu je zajištěna řadou opatření:

  1. Všechny funkce v Teamiu jsou přístupné výhradně přes zabezpečený protokol (SSL). Veškerá komunikace mezi Teamiem a použitým prohlížečem je kvalitně šifrována.
  2. Třívrstvá architektura systému, řešení uživatelských rolí a rozdělení hlavních databází – to vše umožňuje přístup jen skutečně povolaným uživatelům.
  3. Každý uživatel se přihlašuje unikátním jménem a bezpečným heslem. Provedené akce v prostředí našich služeb jsou dohledatelné v tzv. „business logu“ a obsahují záznam o přesném čase provedení, firmě a uživateli.
  4. Průběžně probíhá operativní zálohování dat, díky němuž jsme schopni obnovit službu do osmi hodin od případné poruchy. Dostupnost služby je pod dohledem externího systému 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  5. Servery s daty jsou fyzicky umístěny v bezpečném datovém skladu s kontrolovaným přístupem.
  6. Osobní údaje v Teamiu uchováváme v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Kdykoli uživatel Teamia nebo uchazeč odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jeho osobní údaje mažeme. Dále osobní údaje mažeme rovněž v okamžiku, kdy vyprší doba platnosti příslušného souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů.

Bezpečnost je pro nás opravdu důležitá, nespoléháme proto jen na technická zabezpečení. Přístup k osobním údajům v Teamiu mají jen spolehliví zaměstnanci s odpovídající kvalifikací.

Věříme, že tímto prohlášením předejdeme možným obavám o správu dat, která nám svěřujete, a že s našimi službami jste a budete i nadále spokojeni.

Ke stažení

 Připravili jsme pro vás nápovědu s tipy a návody pro každou fázi náboru.

Přejít do nápovědy