Menu

Jobote má pro vás více statistik a čísel

Jobote vylepšuje statistiky

Čísla jsou důležitá. Často na nich stojí a padají důležitá rozhodnutí, proto jsme v Jobote zapracovali na nových statistikách. Co všechno se v druhé půli května změní?

Statistiky počítáme jinak. Přesněji

Aktivitu zaměstnanců nově počítáme tak, aby data byla co nejvěrnější.

Příklad 1: Dříve jsme jako aktivitu zaměstnance započítávali, pokud byl doporučený uchazeč pozván na pohovor. Tohle ale logicky není něco, co může zaměstnanec ovlivnit. Proto nově nebudeme tuto událost do statistiky zaměstnanců zahrnovat.

Příklad 2: V závislosti na zadané verzi bodování jsme někdy započítávali jako aktivitu přístup na stránku a rozkliknutí inzerátu, jindy jsme ji do statistiky nezahrnuli. Nyní tuto aktivitu započítáváme vždy. 

Data měníme i zpětně, proto se může stát, že některé již vygenerované reporty nebudou odpovídat údajům v Jobote. Podle našich propočtů by se však většinou neměla čísla řádově lišit. Výjimkou může být výše uvedený druhý příklad.

Nové názvosloví a metriky

Rozdělujeme statistiky o zaměstnancích a uchazečích, abychom vše nemíchali na jedné stránce. Takto uvidíte rozdělení na titulce:

 

Zároveň zavádíme nové pojmy a přidáváme nové metriky. Na straně zaměstnanců jde o tyto:

  • Aktivní zaměstnanec = člověk, který se v daném období nově zaregistroval nebo přihlásil na doporučovací stránku. Dříve jsme takového uživatele nazývali zapojený zaměstnanec.
  • Sdílející zaměstnanec = člověk, který na doporučovací stránce provedl minimálně jednu aktivitu (Doporučit kamaráda, Sdílet na Messenger/Facebook/Twitter, LinkedIn, Poslat kamarádovi, Sdílet odkaz). Dříve jsme toto číslo vůbec neukazovali.
  • Doporučitel = člověk, přes kterého do Jobote přišel alespoň jeden uchazeč. Toto číslo je důležité i pro výpočet ceny Jobote podle nového obchodního modelu. Díky tomu víte, na čem jste.

 

 

U uchazečů sledujeme stále stejná důležitá čísla: počet doporučených uchazečů a počet nástupů. Nově přidáváme počet návštěvníků sdíleného inzerátu.

 

 

Nové statistiky v Jobote najdete v polovině května. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.Připravili jsme pro vás nápovědu s tipy a návody pro každou fázi náboru.

Přejít do nápovědy